57% av anställda förväntar sig tillgänglig kunskap “just in time”

57% av anställda förväntar sig tillgänglig kunskap “just in time”
25 februari, 2022 Simon Blanche

Grunden till en effektiv onboardingprocess är att prioritera all information som en ny medarbetare behöver lära sig. Du behöver också bestämma vem som är ansvarig, vilken information som är viktigast och skapa en tydlig plan.

Dessutom behöver du ta hänsyn till skillnaden mellan den företagsspecifika informationen och den rollspecifika kunskapen. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om hur du kan göra din rollspecifika onboarding effektivare med ”just in time learning”.

Vad är ”just in time learning”?

Begreppet ”just in time” kopplas ofta till bilföretaget Toyota. Den japanska biltillverkaren skapade en produktionslinje där de olika reservdelarna anlände till fabriken precis när dem behövdes. Med andra ord anlände reservdelarna ”just in time”. Genom att arbeta på det här sättet kunde Toyota dramatiskt minska andelen lagerhållna reservdelar.

Undersökningar visar att anställda förväntar sig att information och utbildning ska finnas tillgänglig precis på samma sätt som att vi har tillgång till information på nätet. Med den utgångspunkten blir ”just in time learning” högst relevant.

Det finns egentligen ingen tydlig definition för exakt vad ”just in time learning” betyder. Däremot finns det en tydlig idé kring hur det fungerar i praktiken. Samtidigt som din medarbetare får lära sig om hur ett problem ska lösas, får de också möjlighet att träna på lösningen och tillämpa det i praktiken.

Vad betyder ”just in time learning” för en säljare?

Visste du att 57% av anställda förväntar sig att kunskap ska finnas tillgänglig ”just in time” (CEB Research)?

Det är en av många anledningar till att vi rekommenderar ”just in time learning”. Dina medarbetare har högre förväntningar på vilken kunskap som behöver finnas och på vilket sätt den är tillgänglig.

En säljares vardag kretsar kring en säljprocess och den kan se väldigt annorlunda ut, beroende på vilket företag vi pratar om. Företag med transaktionella modeller har fler affärer med mindre affärsvärde som stängs snabbare. Medan företag med komplexa modeller gör färre affärer med större värde som tar längre tid att stänga.

Vi vågar påstå att det ändå finns en gemensam säljprocess om vi lyfter blicken från det detaljerade arbetet. Oavsett om affärerna stängs över mejl, telefon eller med ett tiotal möten som grund, behöver du exempelvis i ett första skede kontakta kunden.

För oss handlar ”just in time” learning om att säljaren inte bara blir introducerad för rätt del i säljprocessen när de behöver informationen. Utan också att säljaren kan återvända och ta den av den informationen när som helst. Det betyder att ditt företags säljprocess behöver vara definierad och den behöver finnas dokumenterad.

Motsatsen till ”just in time” learning är när din nya säljare under ett par veckor, får PowerPoint genomgångar där allt ifrån produkter, säljprocessen och kvittoredovisning täcks in. När din säljare sedan behöver redovisa kvitto för första gången så förväntas de komma ihåg hur de ska göra.

Varför du behöver onboarda säljare med ”just in time” learning?

Förbättrad effektivitet

När medarbetare kan återvända till väldokumenterade processer, videos eller checklistor kommer den tillgängliga kunskapen att snabbare leda till resultat. Det beror på att kunskapen inte är låst hos en högst uppbokad chef eller kollega.

Snabbar upp läroprocessen

Vi vet att vi lär oss bättre och snabbare när vi behöver kunskapen. Du kommer att lättare komma ihåg vad du lärt dig om du direkt kan applicera kunskapen. Vilket också är anledningen till att vi tenderar att lära oss bättre i arbetet än i en klassrumssittning.   

Skapar mer engagerade medarbetare

Den absoluta merparten vill lära sig. Medarbetare vill bli så duktiga som de bara kan och de vill leverera resultat. Att ge möjlighet till såväl onboardingmaterial i rätt tid likväl som vidareutveckling är båda områden som skapar engagemang hos dina anställda.

Minskar kunskapsgap

Det är naturligt att vi glömmer saker, framför allt om du inte tränar på att applicera det som du precis lärt dig. Därför är det viktigt att ha kunskap lättillgänglig eftersom det minskar gapet från att vara i behov av kunskap till att den är inlärd.

Enkelt att börja

Det finns många lösningar för att möjliggöra kunskap precis när den behövs. Det finns också en mängd olika LMS-system och verktyg som gör det enkelt att komma i gång med arbetet. Vi rekommenderar att göra kunskapen tillgänglig digitalt. Du behöver inte se detta som ett enormt projekt utan det viktigaste är att du börjar med något och sedan vidareutvecklar och förbättrar under resans gång.

Summering

För att genomföra en effektiv onboarding behöver du prioritera informationen som en ny säljare behöver ta till sig. I det här skedet är det viktigt att du tar hänsyn till både den företagsspecifika kunskapen och den rollspecifika kunskapen. När du kartlagt vilken information det handlar om. Behöver du se till att säljaren har tillgång till rätt information i rätt tid, det vill säga ”just in time”. Det kommer inte bara att skapa mer engagerade medarbetare utan också möjliggöra snabbare resultat hos dina säljare.


Vill du ta del av fler insikter från Salesonomics?