En mentor skapar 50% högre medarbetarnöjdhet hos nyanställda

En mentor skapar 50% högre medarbetarnöjdhet hos nyanställda
10 februari, 2022 Simon Blanche

Du har mycket att göra och kalendern är full.

Organisationen har högt uppsatta mål, ni ska anställa flera nya säljare och du vill visa att det går att räkna med dig.

Samtidigt har en ny säljare precis skrivit på sitt anställningsavtal och du behöver planera onboardingperioden.

Så hur ska du se till att din nya säljare får en ordentlig och effektiv onboarding samtidigt som du balanserar alla dina övriga ansvarsområden?

Om du känner igen dig i situationen, har du kommit till rätt plats för vi kommer att introducera mentorskapet.

 • 97% av de som har en mentor, säger att de får ut värde av det.
 • 55% tror att mentorskap kan hjälpa de att lyckas.
 • 93% av små företag tror att mentorskap kan hjälpa de att lyckas.

Trots det säger hela 85% att de inte har en mentor i dagsläget.

Nu kommer du att få en inblick i hur mentorskap kan göra onboardingen:

 • Extra värdefull för säljaren
 • Bidra till att ni får fler informella ledare
 • Frigöra mer tid för dig som chef.

 

Vad är en mentor?

Mentor syftar på en person som står en oerfaren person nära och kan fungera som en vägledare.

Mentorn ansvarar, på ett eller ett annat sätt, för den oerfarna personens utveckling. Ofta är det en person som är något mer erfaren inom fältet och som både tar hand om och vägleder en eller flera nykomlingar.

Du kan vanligtvis hitta genomtänka mentorskapsprogram i skolor (kallas ofta buddy eller fadder), på universitet och i större företag.

Det har också blivit vanligt att mindre företag söker sig till en affärsmentor och att exempelvis säljare letar efter en mentor för att ta nästa steg i sin roll.

När vi pratar om en mentor på säljarens arbetsplats, kan det absolut vara säljarens närmsta chef, men det är ännu vanligare att det är en kollega som är trygg i sin roll.

I många fall är det en mer senior säljare. Det skulle också kunna vara en Customer Success Manager, affärsområdeschef eller en annan roll med ett säljande ansvar.

 

Värdet av en mentor

Det finns givetvis många anledningar till att mentorskapsprogram är värdeskapande. Utifrån en säljares och rekryterande chefs vardag, skulle vi vilja lyfta tre konkreta värden.

 

Gör onboardingen extra värdeskapande för den nya säljaren

Den bästa läraren är inte alltid den som är mest erfaren. I många fall kan det vara den person som bara ligger några steg före i sin utveckling. Det beror på att den personen nyligen suttit i exakt samma situation som nybörjaren. Det är då lättare att välja vilken information som är viktig och hur den förklaras på bästa sätt.

I de flesta rekryteringsprocesser har säljaren träffat dig som rekryterade chef några gånger. Det är inte alls lika vanligt att säljaren får träffa sina framtida kollegor. Med en mentor får säljaren en trygg punkt på kontoret, utöver chefen. Studier har till exempel visat att det kan öka hur nöjda de nyanställda är med sin arbetsgivare med upp till 50%.

 

Frigör tid för dig som rekryterande chef

Ett mentorskapsprogram är inte till för att delegera ut alla dina ansvarsområden. Det är till för att säljaren ska få en så värdefull onboarding som möjligt. Det betyder att du som chef kanske inte alltid är den bästa personen att lära säljaren hur de snabbast prospekterar i ert CRM system.

En mentor som i dagsläget sitter och arbetar med just det, är med stor sannolikhet bättre lämpad för uppgiften. Det leder förmodligen till att upplärningen blir effektivare och en följd av det, är att du som chef frigör tid.

 

Skapar en kultur med fler informella ledare

Ett riktigt bra mentorskapsprogram behöver innehålla några tydliga förhållningspunkter för mentorn. Det kan vara allt ifrån att visa den nya säljaren hur kontoret ser ut till att gå igenom företagets mission och vision.

Allt ansvar som delegeras till mentorn är en väldigt bra möjlighet att stärka dessa personer som ledare inom företaget. Om du dessutom kan låta flera olika personer vara mentorer åt olika nyanställda, skapar det en kultur med fler informella och duktiga ledare.

 

Tre tips för att komma i gång med ett mentorskapsprogram

Du tycker att ett mentorskapsprogram låter bra och vill starta på en gång. Här kommer tre snabba tips:

 1. Identifiera rätt informationspunkter

Din nya säljare kommer att behöva lära sig mycket under sin onboardingperiod. Av all den informationen, vilka personer har ni internt som skulle kunna leverera samma information?

 1. Utse en eller flera mentorer.

Om du ska få igenom en förändring behöver du också utse en ansvarig mentor. På samma sätt som att toppsäljaren inte nödvändigtvis blir den bästa säljchefen, gäller det att välja en person som efterlever företagets värderingar och är redo för ledaransvaret.

 1. Kör i gång!

Det kommer inte att bli perfekt från början utan det handlar om att snabbt implementera mentorskapsprogrammet. I nästa steg kan du förbättra mentorskapet och använda dina lärdomar från ert eget mentorskapsprogram.

 

Summering:

En mentor syftar på en person som står en oerfaren person nära och kan fungera som en vägledare.

När vi pratar om en mentor på säljarens arbetsplats, kan det absolut vara säljarens närmsta chef, men det är ännu vanligare att det är en säljkollega som är trygg i sin roll.

En onboarding kan lyftas till nya nivåer genom att ge säljaren en mentor och vi lyfte fram dessa tre värdefulla effekter av ett mentorskapsprogram:

 • Gör onboardingen extra värdeskapande för nya säljaren
 • Frigör tid för dig som rekryterande chef
 • Skapar en kultur med fler informella ledare

Vill du ta del av fler insikter från Salesonomics?