Felet många SaaS-bolag gör i sin rekrytering

Felet många SaaS-bolag gör i sin rekrytering
18 maj, 2022 Simon Blanche

SaaS är just nu en bransch med en tydlig tillväxtkurva. SaaS-branschen har femdubblats de senaste 7 åren och SaaS-bolag i tidiga stadium växer i snitt 68 % per år. Idag finns det över 25 000 SaaS-bolag i världen, vilket betyder att rekrytering har blivit en stor del av deras verksamhet.

Vi arbetar idag med många SaaS-bolag som anser att 2-5 års tidigare erfarenhet inom branschen är ett grundläggande kriterium, vilket är felet många gör i sin rekrytering.

Varför är tidigare branscherfarenhet viktigt för SaaS-bolag?

  • Enligt en undersökning letar 65 % av SaaS-bolagen efter tidigare erfarenhet från branschen. Risken är att du då missar potentiella högpresterare med annan branscherfarenhet, som besitter betydligt bättre säljkompetens.
  • 92 % av alla Saas-bolag misslyckas inom 3 år och i de flesta fall beror det på kassaflödet genom otillräcklig tillväxt eller bristen på nytt investerat kapital.

Konsekvenser på sikt:

  • Skapar en liten ankdamm där företag ”tar” säljare från varandra i högre takt
  • Förkortade anställningstider
  • Anställningsvillkoren triggas upp

Många SaaS-bolag skalar sin säljorganisation alldeles för långsamt

Bland de första sakerna kandidaten kollar upp inför en eventuell intervju är företagets ekonomi. Det som skapar en stor osäkerhet hos kandidater, är ofta de kraftigt röda siffror som kandidaten möts av. Tillväxtresan är ofta spännande, men för kandidaten handlar det också mycket om företagskultur, ledarskap och möjligheten att kunna påverka.

Våra viktigaste uppgifter som rekryterare idag är att:

  • Skapa en förståelse för varför det ser ut som det gör, rent ekonomiskt
  • Sälja in möjligheten på rätt sätt
  • Sätta rimliga förväntningar på kandidaten

Våga fråga dig själv följande frågor:

Varför är en viss erfarenhet så viktig för er?

Vilka fördelar kommer tillväxtresan innebära för kandidaten?