Checklistor för 50% högre produktivitet hos nyanställda

Checklistor för 50% högre produktivitet hos nyanställda
30 januari, 2022 Simon Blanche

Högre produktivitet hos nyanställda säljare

Faktum är att nästan 70% av nyanställda uppger att de kan tänka sig att stanna åtminstone några år på ett företag, om de gått upplevt en bra onboarding-period. Forskning visar att 33% av nyanställda bestämt sig om de tänkt stanna långsiktigt på företagen redan under första veckan. Dessutom uppvisar organisationer med en sammanhängande onboarding-process, en 50% högre produktivitet hos sina nyanställda kollegor jämfört med andra organisationer.

 

Ett fantastiskt sätt att säkerställa en sammanhängande och genomtänkt onboarding-process är genom checklistor. Det finns en väldigt populär bok på ämnet checklistor som heter ”The Checklist Manifesto” för dig som är intresserad av att lära dig mer. Den är skriven av kirurgen Dr. Atul Gawande som ville minimera risken för misstag under operationer. Det han fokuserade på, var att minimera misstag på grund av mänskliga faktorer. Exempelvis att kirurger glömmer att tvätta händerna. Boken är fylld av inspirerande exempel, påminnelser och tydliggör att experter också är människor som gör misstag.

 

Checklistor hjälper dig bland annat att:

 • Öka produktiviteten
 • Lättare delegera uppgifter
 • Håller dig strukturerad
 • Minimerar misstag.

 

Hur checklistor kan användas i onboardingen av säljare

Kanske har du redan erfarenhet från att arbeta med checklistor, antingen från medarbetarperspektivet eller som chef. Det är bara bra att du är bekant med det arbetssättet. Vad vi ofta ser, är att företag tenderar att begränsa användandet av checklistor till hygienfaktorer. Det betyder till exempel att säkerställa att den nya säljaren får sitt passerkort, sin dator, sin telefon och inloggningsuppgifter till CRM-systemet. Visst är det också viktiga punkter att adressera men det finns betydligt fler användningsområden. Vi tror att riktiga värdet ligger i att nyttja kraften i en strukturerad checklista genom hela processen. Ett bra tips är att dela upp onboardingen i tre olika delar och skapa en dedikerad checklista för varje del. Det kan se ut på följande sätt:

 

Preboarding (Innan första dagen på jobbet)

 • Ge ett varmt välkomnande (Gärna en inspelad video)
 • Meddela arbetsgruppen när den nya kollegan börjar
 • Starttid, adress och presentera schema för den första tiden
 • Bifoga dokument som säljaren kan ta del av innan sin första dag på jobbet

 

Lära, göra och leverera (från första dagen på jobbet tills provanställningen är avslutad)

 • Göra X antal sambesök
 • Spendera X antal timmar på att lära sig om era produkter/tjänster.
 • Boka X antal möten under första månaden
 • Intervjua kollegor från olika tjänster på företaget

 

Uppföljning (Efter avslutad onboarding)

 • Vad kan du göra mer, mindre och annorlunda?
 • Fråga hur det går, men också hur personen mår.
 • Skicka ut en utvärdering och genomför de ändringar som behövs.

 

Notera att checklistorna har innehåll kopplat till lärande, resultat och praktiska detaljer. Vi vill verkligen slå ett slag för att just att mäta aktiviteter kopplat till lärandet. Det är något vi upplever som väldigt ovanligt bland företagen och det är något som många säljare uppskattar. Med tanke på att det är ett aktivitetsbaserat mål, är det ofta enkelt att uppnå och de styrs till stor del av ditt egna engagemang. Kom ihåg att ständigt uppdatera dessa checklistor precis på samma sätt som andra delar av onboardingen. De är tänkta att vara dokument som ständigt uppdateras och förbättras. Det behöver inte handla om att lägga till fler punkter, utan det kan också handla om att göra checklistan ännu tydligare och enklare att ta till sig. Fundera över vilka delar som är viktigast att gå igenom tidigt och vilka delar säljaren kan ta del av vid ett senare tillfälle.


Vill du ta del av fler insikter från Salesonomics?