Podcast

Weekly Reflections

Välkommen till Weekly Reflections. En podd för dig som står mitt i en tillväxtresa. Vi kommer erbjuda intervjuer under ca 30 minuter med massor av inspirerande kommersiella ledare som står mitt i en tillväxtresa.

Dessutom kommer du få möjligheten att lyssna till en diskussion kring ett övergripande ämne som vi tycker är extra viktigt för att du ska lyckas med din tillväxtresa.

Senaste avsnittet: