Rekrytering & Onboarding

Vill du stärka ditt företag med rätt säljkompetens?

Att rekrytera rätt är en av de enskilt viktigaste delarna för att bygga en framgångsrik säljorganisation. För oss handlar framgångsrik rekrytering om både kund- och kandidatmatchning där medarbetaren snabbt blir produktiv och företaget får snabb effekt av sin investering.

För oss är det viktigt att lära känna dig, din verksamhet och rollen vi ska arbeta med. Vi har därför ett arbetssätt med noga utvalda verktyg och frågor för att säkerställa matchning, kandidat- och kundupplevelse. Kvalité ska vara självklart inte valbart.

Arbetet slutar inte vid en lyckad matchning där kandidaten skrivit på anställningsavtalet hos dig. Vi säkerställer en effektiv onboardingprocess och hjälper dig optimera medarbetarens första sex månader.

Vår prismodell bygger på devisen, din investering – vårt incitament. Du betalar en uppstartsinvestering, en onboardinginvestering och därefter månadsvis under anställningens sex första månader.

Skulle något förändras som gör att anställningen upphör, då upphör också betalningen.

Onboarding paketering

Good

 • Onboarding-guide
 • Planeringsmöte
 • Personlighetstest
 • Onboarding-rapport
 • Förväntningar på säljaren
 • 3 strukturerade uppföljningar
Beställ

Great

 • Onboarding-guide
 • Planeringsmöte
 • Personlighetstest
 • Onboarding-rapport
 • Förväntningar på säljaren
 • 3 strukturerade uppföljningar
 • Digital utgåva av Sales Acceleration Program med över 30 inspelade videolektioner
 • Underlag för 1:1 för rekryterande chef
 • Automatiserad uppföljning och kommunikation med medarbetare
 • Checklista för både rekryterade chef och medarbetare
Beställ

Awesome

 • Onboarding-guide
 • Planeringsmöte
 • Personlighetstest
 • Onboarding-rapport
 • Förväntningar på säljaren
 • 3 strukturerade uppföljningar
 • Digital utgåva av Sales Acceleration Program med över 30 inspelade videolektioner
 • Underlag för 1:1 för rekryterande chef
 • Automatiserad uppföljning och kommunikation med medarbetare
 • Checklista för både rekryterade chef och medarbetare
 • Utvärderar, utvecklar och verkställer er företagsanpassade onboardingprocess
 • Individuell säljcoaching (feedback på inspelade säljmöten, rollspel och fördjupning i avsnitt från Sales Acceleration Program)
Beställ

Vår process

Vi tar tillsammans fram de personliga egenskaper och drivkrafter som ligger till grund för att lyckas, trivas och utvecklas i rollen och hos er som organisation. Förutom dig som rekryterande chef vill vi också prata med personer som kommer arbeta i den nya medarbetarens närhet. Det bygger förståelse för kultur, incitamentmodell, KPI:er, ledarskap och samarbete.

Formell kompetens är viktig, lika viktigt är att identifiera de andra underliggande element som skapar framgång.

Vi skräddarsyr ett personlighetstest genom de personliga egenskaperna som vi tagit fram. Underlag från detta test kommer följa som en röd tråd genom processen för att kvalificera och kvalitetssäkra. Utfallet av säljegenskaper ställs med en normgrupp av B2B-säljare.

Vi attraherar aktivt sökande kandidater genom digital marknadsföring och annonsering. Vi hanterar inkommande ansökningar och parallellt med detta bedriver vi externt uppsökande och attraktion av kompetensprofiler.Urvalet hanteras utefter överenskommen matchningsprofil genom stegen:

 • Kvalificerade screeningfrågor
 • Skräddarsytt personlighetstest för säljare
 • Kompetensbaserad digital intervju
 • Djupintervju tillsammans med er
 • Referenstagning
 • Avtalssignering och bokning av onboardingmöte

Utifrån kandidatupplevelsen antar vi ett digitalt angreppssätt där vi vill förenkla för kandidaten samtidigt som vi vill maximera det fysiska mötet. Effekten blir en effektiv process utan att ge avkall på kvalitén. Vi arbetar med löpande återkoppling till sökande under processens gång.

Vi använder testverktyg tidigt i processen för riskeliminera och identifiera potential. Genom vår testleverantör Psycruit ges underlag från personprofilen vilka kommer vandra som en röd tråd genom processen och ge insikter gällande, personprofil, säljegenskaper, potential, kulturell matchning samt onboarding. Begåvningstest inkluderas också om det är lämpligt för tjänsten. En automatisk feedbackrapport skickas alltid till kandidaten.

 

När ny medarbetare skrivit avtal med er sätter vi oss ned och optimerar er onboardingsprocess. Vi ser över vilka förväntningar respektive part har, vilka mätetal som blir relevanta under första tiden samt hur dessa följs upp. Ni får ett skräddarsytt onboardingunderlag med ledarskapstips för att snabbt ge förutsättningar till att uppnå full produktivitet tillsammans. Under de sex första månaderna kommer vi finnas tillgängliga som bollplank för att säkerställa er acceleration. Vi hjälper dig med:

 • Identifiera mätetal
 • Sätta upp tydlig förväntansbild
 • Uppföljningsstruktur
 • Din investering – vårt incitament.

För mer information – boka in ett möte så pratar vi mer: