Rekryteringsguide

Rekrytering av säljare är en stor utmaning, och idag står 8% av säljarna för hela 80% av försäljningen. I vår rekryteringsguide hoppas vi göra det enklare för dig att rekrytera fler av dessa högpresterande säljare. Guiden hjälper dig också att skapa en effektiv och mer pricksäker rekryteringsprocess.

 

Visste du till exempel att:

  • 73% av alla kandidater är passiva
  • Du behöver ha en graderingsmetod för att möjliggöra tillförlitliga jämförelser mellan kandidater
  • Arbetsprov är den bästa metoden för att förutspå framtida arbetsprestationer

 

Rekryteringsguiden är indelad i fyra huvudsakliga delar:

  • Anställ rätt & undvik vanliga misstag
  • Säljprofilen & råd inför intervjun
  • Exempelfrågor & gradering
  • Case, tester & referenstagning

 

Ladda ner vår rekryteringsguide för att ta första steget mot en mer pricksäker rekryteringsprocess!

Ta del av guiden: