Säljträning

Vi hjälper dig inte att bli bättre på att sälja, vi hjälper dig att bli så intressant att kunden vill köpa av dig

Vill du öka försäljningen i ditt företag?

Vi hjälper dig med att få dina nyanställda säljare att snabbare leverera resultat, dina befintliga säljare att nå högre nivåer och stanna längre i ditt företag. Resultatet blir att företagets tillväxtmål uppnås. Vi kallar det för find-tuning.

Vår process för effektiv säljträning

För att säkerställa att du får ett resultat av din investering arbetar vi alltid med följande process:

1. Objektiv utvärdering av nuvarande färdigheter, attityder, strategier och system.

Genom att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar så kan vi enklare prioritera initiativ och budget.

2. Involvering av chefer.

Vi involverar chefer tidigt och skapar förståelse för att detta är en möjlighet för dem att bli bättre som coach, ledare och kommunikatör samtidigt som de själva utvecklar sina säljfärdigheter. För oss är chefens aktiva deltagande en förutsättning för att genomföra en säljträning.

3. Tydliga varför, vad och hur genom hela säljträningen.

Varför skall de göra något annorlunda, vad skall de fokusera på i säljprocessen och hur ska dem göra det på det mest effektiva sättet. Vi identifierar förbättringsområden där deltagarna aktivt får träna på nya strukturer, tekniker och metoder. De får sedan reflektera över upplevelsen och applicera dem i sin vardag, för att sedan hållas ansvariga genom att inspirera andra i vad dem gjorde, hur det gick och hur de kan motivera andra till handling.

4. Träning under längre tid av nya färdigheter och beteenden.

Väldigt lite av tillväxt på längre sikt kommer från ett enda träningstillfälle. Träningen behöver bli en del av säljkulturen genom coaching, feedback från teamet, observationer, praktisk tillämpning och fortsatt träning.

5. Personligt ansvar och transparens.

Tydliga förväntningar på tillämpningar av nya strukturer, metoder och tekniker är viktiga i kombination med specifika personliga målsättningar och individuell uppföljning.

6. Träningstid.

Den aktiva träningen är det mest avgörande för att deltagarna skall känna sig trygga att våga tillämpa nyvunna kunskaper i praktiken. Vi maximerar träningstiden, ökar utmaningen gradvis och ger direktcoaching för att deltagaren skall stretcha sin komfortabla zon och skapa nya resultat.

7. Anpassar träningen till ditt företag och er säljkultur.

Vi investerar tid till att förstå vad som gör ditt företag unikt och vad som särskiljer er säljkultur. Vårt mål är alltid att deltagarna skall uppleva oss som en av er.

Vår säljträningsmetodik:

För mer information – boka in ett möte så pratar vi mer:

Läs mer om våra program

Sales Acceleration Program

Hur du skapar affärer i det digitala säljmötet