Smarketing E-bok

5 tips för att skapa en smarketing organisation som genererar intäkter

Denna E-bok kommer ge dig insikter om varför det är så viktigt att arbeta med smarketing men du kommer också få 5 konkreta tips på hur du kan sätta i gång med arbetet på ditt företag.

 

En undersökning från HubSpot har konstaterat att linjerade sälj- och marknadsorganisationer:

  • Får 38% fler affärer
  • Har en 27% snabbare 3-årstillväxt
  • Uppnår 208% mer intäkter…

…än företag som inte har en linjerad sälj- och marknadsfunktion eller gemensamma intäktsmål.

 

Ladda ner vår E-bok för att ta del av våra 5 tips för att skapa en linjerad sälj- och marknadsorganisation som genererar intäker!

5 tips för smarketing

Ta del av E-boken: