Strategiutveckling

Vill du få ditt företag att växa snabbare?

En tydlig säljstrategi är utan tvekan det viktigaste du kan göra för att accelerera försäljningen i ditt företag.

Oavsett om du är en start-up som vill skala upp, ett medelstort företag som har satt nya tillväxtambitioner eller ett stort företag som vill ta nästa steg, så kommer alltid företaget behöva försäljningsintäkter för att accelerera.

En bra säljstrategi behöver svara på sju viktiga frågor:

 1. Vem är er ideal kund?
 2. Varför skall dem köpa av ert företag?
 3. Vad gör er som företag unika och hur kommunicerar ni ert värde?
 4. Hur kommer ni att attrahera nya kunder?
 5. Hur kommer ni att växa era kunder och utveckla era befintliga relationer?
 6. Vilket är ert viktigaste tillväxtmål?
 7. När förväntar ni er att se resultat?

Nyckeln till att uppnå långsiktigt hållbara intäkter är att knyta varje specifik försäljningsaktivitet till genomtänkta mål som har stöd av data och är utvecklade med företagets långsiktiga vision i åtanke.

Vår modell för strategisk säljutveckling:

Vill du utveckla säljstrategin för ditt företag?

Boka en tillväxtworkshop på fyra timmar med styrelsen, ledningsgruppen eller säljteamet som start på ert strategiarbete.

 • Efter workshopen kommer du ha fått tydliga svar på följande:
 • Definierade tillväxtmål både på kort och lång sikt
 • Nulägesanalys och prioriterade områden
 • Identifierat de viktigaste beteendena och kompetenserna för att lyckas
 • En kartläggning av era viktigaste förändringar inom process, ledning, kultur och kompetens

För mer information – boka in ett möte så pratar vi mer: