Inlägg taggade med ‘Just in time learning’

  • feb252022

    57% av anställda förväntar sig tillgänglig kunskap “just in time”

    Grunden till en effektiv onboardingprocess är att prioritera all information som en ny medarbetare behöver lära sig. Du behöver också…

    Läs mer